Alege tipul de produs dorit:

Odorizante

Cu parfum proaspăt ca roua dimineţii. A se folosi doar cu aparate originale Ambi Pur. Elimină mirosurile neplăcute si împrospătează aerul. Folosit timp de 12 ore pe zi, reglat pe poziţia numărul 2, durează până la 80 de zile.
Preț:
18.00 lei
Instrucţiuni de utilizare: urmaţi instrucţiunile grafice de pe ambalaj. Atenţie: Provoacă iritaţii cutanate. Provoacă grave iritaţii oculare. Poate provoca reacţii alergice. Nociv pentru organismele acvatice pe termen lung. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi contactul cu ochii şi cu pielea. Purtaţi mănuşi de protecţie. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi abundent cu apă. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi abundent cu apă timp de câteva minute. Îndepărtaţi, dacă este cazul, lentilele de contact şi continuaţi clătirea. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: contactaţi imediat un medic. Nu vă provocaţi voma.
Preț:
18.00 lei

Se arată toate cele 2 rezultate